Dr Ludwik Sobolewski

Menedżer, Członek rad nadzorczych,
Ekspert rynku finansowego i kapitałowego, Partner w QualiaAdVisory,
Adwokat i radca prawny, Autor.

To, co się wydarzało, odgrywało zawsze kluczową rolę w budowaniu mojej osobowości, umiejętności i kompetencji. Najpierw szkoła podstawowa i liceum we Wrocławiu, potem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpoczęcie pracy jako asystent w Instytucie Historyczno-Prawnym UJ a jednocześnie ukończenie aplikacji sądowej. Stypendium rządu francuskiego i roczny pobyt w Paryżu, na studiach doktoranckich, i tytuł DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) w Université Panthéon-Assass (Paris II). Powrót do Polski, uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego (później również adwokata), praca w Urzędzie Rady Ministrów jako dyrektor jednego z biur w latach 1992-93. Zrobienie doktoratu z nauk prawnych w UJ w 1994, w tym samym roku, w którym zacząłem karierę na polskim rynku kapitałowym.

Formacyjne lata w roli wiceprezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, kiedy to tworzyliśmy podstawy obrotu giełdowego i systemu depozytowo-rozliczeniowego, od 1994 do 2006. Wygrany konkurs na stanowisko prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (po czterech latach ponownie, na drugą kadencję) i pełnienie tej funkcji do stycznia 2013 roku (o całym tym czasie warto będzie kiedyś napisać książkę). Giełda warszawska stała się pierwszym rynkiem regionu, a stworzone wówczas rozwiązania biznesowe, jak NewConect (alternatywny rynek małych firm), Catalyst (rynek obligacji korporacyjnych, samorządowych i skarbowych), przejęcie i udział w rozwoju Towarowej Giełdy Energii, zaangażowanie  zagranicznych firm inwestycyjnych, debiuty spółek zagranicznych, modernizacja technologiczna GPW, wprowadzenie GPW na giełdę (przełamanie tym samym bariery niemożności w poszerzeniu akcjonariatu GPW o podmioty prywatne, istniejącej od początku lat 90’), edukacja inwestorów indywidualnych (ponad 320 tysięcy ludzi, którzy zapisali się na akcje giełdy w ofercie publicznej GPW, którą przeprowadziliśmy w roku 2010), funkcjonują do dzisiaj stanowiąc o sile i odrębności GPW.

Po zakończeniu tej misji objąłem kierowanie giełdą w Bukareszcie (BVB – Bursa de Valori Bucuresti) i zajmowałem się tym przez cztery lata, tworząc między innymi rynek AeRO (pierwowzorem był NewConnect) i przeprowadzając reformę regulacji i praktyk rynkowych, o zasadniczym znaczeniu dla unowocześnienia tego rynku o wysokim potencjale wzrostu. Z tego okresu pozostało mnóstwo wspomnień, znajomość języka rumuńskiego i przeświadczenie, że rezultatem wszystkich projektów będzie szybki awans rumuńskiego rynku kapitałowego do grona rynków wschodzących (co nastąpiło w roku 2019). W sumie było to zatem ponad jedenaście lat prowadzenia dwóch giełd papierów wartościowych. Ważne dla rozwoju moich kompetencji były także inne role zarządcze i nadzorcze, których w ostatnich latach było sporo, zarówno na rynku polskim i rumuńskim, jak i w innych krajach (Wielka Brytania, Luksemburg, Estonia).

A równie ważne: aktywność doradcza i własne projekty biznesowe. Ale to już poniekąd inna historia.

Moje aktywności zawodowe

handshake

Doradztwo strategiczne dla biznesu - modele, struktury, scenariusze

company

Zarządzanie projektami i organizacjami

earth-grid

Kursy giełdowe i transakcje – analizy i strategie inwestycyjne

law

Prawo i regulacje dla biznesu

success

Negocjacje transakcyjne, spory korporacyjne

dashboard

Wystąpienia publiczne, wykłady, prezentacje

goal

Funkcje w radach nadzorczych

business-and-finance

Relacje inwestorskie

Skontaktuj się

Lorem ipsumute
Lorem ipsumute
Lorem ipsumute
Lorem ipsumute

Te, które napisałem

Rozmowy o świecie, społeczeństwie, finansach, gospodarce

Aktualności

Aktywność na LinkedIn

Koszyk