Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie to zarządzanie relacjami z akcjonariuszami pasywnymi, najczęściej mniejszościowymi, które ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku finansowania i na rynkach, na których odbywa się wycena jego wartości rynkowej. Odpowiednio prowadzone relacje inwestorskie mogą mieć wybitnie pozytywny efekt dla firmy, przekładający się nawet na szanse i możliwości w obrębie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Relacjami inwestorskimi zajmuję się przede wszystkim jako współzałożyciel i partner w Qualia AdVisory. Wykonujemy te usługi zarówno dla spółek publicznych, jak i dla tych, które nie funkcjonują (często: jeszcze) na rynku giełdowym. Mamy w tej dziedzinie wyjątkowe kompetencje, oparte między innymi na doświadczeniach w pracy na rynkach CEE (Central-Eastern Europe), w krajach Unii Europejskiej, na rynkach Ameryki Północnej, a także ASEAN (Azja Południowo-Wschodnia).

Konkretne usługi dla klientów:

  • koordynacja działań związanych z publikacjami informacji regulowanych,
  • relacje z inwestorami i potencjalnymi inwestorami
  • przygotowanie i obsługa komunikacyjna transakcji kapitałowych

Więcej o tym:

Wzrost zaufania inwestorów

odpowiednie zarządzanie relacjami inwestorskimi pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród inwestorów, co z kolei zwiększa ich zaufanie do firmy i może wpłynąć na wzrost jej wartości rynkowej.

Poprawa komunikacji

skuteczne zarządzanie relacjami inwestorskimi wymaga otwartej i klarownej komunikacji między przedsiębiorstwem a inwestorami. Taka komunikacja może pomóc w uniknięciu nieporozumień i konfliktów, a także w budowaniu długoterminowych relacji.

Wspieranie rozwoju

skuteczne zarządzanie relacjami inwestorskimi może pomóc przedsiębiorstwu w pozyskaniu kapitału na rozwój działalności, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia jego szans i możliwości w obrębie rynku.

Czekamy na Twój kontakt
by pomóc Ci osiągnąć sukces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis purus, tincidunt eget augue eget, efficitur scelerisque felis. Pellentesque sagittis tempus libero. Quisque sed velit dui. Mauris non ipsum sem

Koszyk