Ożywić przeszłość. Na kanwie książki Ludwika Sobolewskiego

W tym odcinku Emocji i Pieniędzy rozmawiają Czarek Andrzejczyk i Ludwik Sobolewski. Ten pierwszy przeczytał książkę, napisaną przez tego drugiego.

Charakterystyczne dla Emocji i Pieniędzy jest to, że kanał i program tworzą ludzie aktywni w obszarze biznesu, a zwłaszcza rynku finansowego. Niejednokrotnie rozmawiają jednak o sprawach tylko pozornie związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością i finansami, a czasem połączonych z tymi tematami w sposób pośredni. A jednak zawsze w sposób znaczący, warty przedyskutowania.

Po latach kultu neoliberalnej finansjalizacji – przez wielu uważanej za jedną z podskórnych przyczyn kryzysów finansowych – w gospodarce następuje przywrócenie przekonania, ze biznes, w jego najbardziej decydujących o sukcesie aspektach, tworzą ludzie, a nie procedury czy narzędzia techniczne. Stąd ważność emocji, doświadczenia, relacji. O tych wartościach mówi książka Ludwika Sobolewskiego „Po prostu to zrobić”, która miała swoją premierę wydawniczą 31 marca 2023 r. (wydawnictwo BookEdit).

Jaką rolę w naszym życiu pełni podróż i podróżowanie, i czy jest także metaforą, obok doświadczenia zmysłowego? Czy podróż to dzieło wspólne? I czy warto zastanawiać się nad swoją przeszłością – i w trakcie podróży, i po jej zakonczeniu.
„Przeszłość nigdy nie jest martwa. Nie jest nawet przeszłością” (William Faulkner).

Koszyk