Szatańskie połączenie: gra, pieniądze i buzujące emocje

Gra to futbol. Pieniądze to wielkie pieniądze. Buzujące emocje to pasja tłumów i ich entuzjazm, a także przygnębienie, złość i rozczarowanie. O tej triadzie – boskiej i nie-boskiej, przyziemnej i bajecznej, wzniosłej i przytłaczającej, rozmawia ekipa Emocji i Pieniędzy w pełnym, podstawowym i pierwszym składzie: Andrzejczyk, Sobolewski, Szpetulski. Jeden As i dwa kolejne aSy.

Koszyk