Jak ukraść księżyc? Literatura bez biznesu.

Jan Szpetulski-Łazarowicz i Ludwik Sobolewski przez ponad czterdzieści minut rozmawiają o literaturze, nagrywając zarazem rekordowo długi odcinek Emocji i Pieniędzy w dotychczasowej historii kanału (dostępnego na platformie YouTube oraz w formie podcastów na wiodących platformach streamingu treści audio).

Jedno nie ulega wątpliwości. Literatura, wydawana w postaci książek, oparła się wszystkim dotychczasowym rewolucjom technologicznym i kulturowym, i nadal istnieje. A raczej współistnieje, z rzeszami ludzi czytających książki i ciągle mających je w domach, w tradycyjnej formie. Jednocześnie w programie omawiamy dane statystyczne, które pokazują, że czytelnictwo książek, rozumiane jako szerokie zjawisko społeczne, kurczy się i podlega nie tyle marginalizacji, co elitaryzacji. Co z tego wynika dla nas, ale co z tego wynika również dla autorów książek?

Jak w każdej dziedzinie profesjonalnej aktywności i twórczości, tak i literatura ma swojej gwiazdy, które się fantastycznie „sprzedają”. Janek i Ludwik są wyraźnie pod wrażeniem magii, jaką budują, każdy w inny sposób, Szczepan Twardoch, autor śląsko-polski i Guillaume Musso, autor z Francji. Wszak trudno byłoby rozmawiać o literaturze bez tych, którzy stwarzają te uniwersa, w których się zanurzamy.

Ten odcinek mógłby trwać i 24 godziny, ale przecież w Emocjach i Pieniądzach będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać o biznesie, giełdach, inwestycjach, innowacjach, zmianach społecznych, geopolityce i…właśnie o sztuce, w tym o literaturze. Wszystkie te dziedziny są ze sobą powiązane.

Koszyk